Doctors

डा. दिपा  शाह
Dec 17, 2019

डा. दिपा शाह

MBBS, MD Consultant Physician & Rheumatologist Traning in Geriatric Medicine (UK) वरिष्ठ फिजिसियन तथा बाथरोग विशेषज्ञ NMC No: 4728


डा. दीपेन्द्र कार्की
Dec 10, 2019

डा. दीपेन्द्र कार्की

MBBS, MD Endocrinologist मधुमेह थाईराईड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ NMC No: 6844


डा. मधु तुम्बाहाम्फे
Dec 10, 2019

डा. मधु तुम्बाहाम्फे

Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist महिला तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ MBBS, MRCOG (UK) NMC No: 984


डा. सरिता पाण्डे
Dec 10, 2019

डा. सरिता पाण्डे

MBBS, MD Consultant Family Physician NMC No: 2350


डा. निना राई
Dec 23, 2019

डा. निना राई

मानसिक चिकित्सक


डा. अभिशेक शाह
Dec 23, 2019

डा. अभिशेक शाह

Assistant Professor Senior Consultant Radiologist MBBS, MD (Radiology) Training in MRI & Onco-Radiology (India) NMC No: 4857