Medical Services

Dec 22, 2019

बाथ रोग (Rheumatology)

बाथ रोग भनेको शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग हो । त्यसैले यसलाई अटो इम्युन…


Dec 22, 2019

मधुमेह तथा थाइराईड (Diabetes & Thyroid )

थाइरोइड भनेको एउटा गन्थी हो जुन घाँटीमा सास फेर्ने नलीको बाहिरपट्टी रहेको हुन्छ र यो पुतलीको आकारको हुन्छ। यसलाई गलगाँड भनिन्छ…


Dec 22, 2019

छाला तथा यौन रोग

छाला सम्बन्धीका रोग अथवा छालामा असर पार्ने खालका रोगहरूलाई चर्म रोग भनिन्छ। जस्तै:- कुष्ठ रोग, कोठी, लुतो, खटिरा आदी । गुप्ताङ्ग सम्बन्धिका रोगहरूलाई गुप्त रोग…


Dec 22, 2019

बाल रोग

शैशव अवस्थामा रहेका साना साना बाल बालीकालाई लाग्ने रोगहरूलाई बाल रोग भनिन्छ। जस्तै:- भ्यागुते, पोलियो, दादुरा, धनुष्टंकार आदी


Dec 22, 2019

मानसीक रोग

दिमागी सन्तुलन बिगार्ने तथा रोगीलाई रोगको सिधा असर दिमागमा पर्न जाने खालको रोगलाई मानसीक रोग भनिन्छ। जस्तै:- छारे रोग, रेबिज रोग, पागलपन, आदी


Dec 22, 2019

आखाँ जाँच (Eye Clinic)

आँखामा लाग्ने रोगहरूलाई आँखा रोग भनिन्छ। जस्तै:- रतन्धो, मोतीया बिन्दू, ट्रकोमा आदी


Dec 22, 2019

Family Physician

Family physicians, through education and residency training, possess distinct attitudes, skills, and knowledge which qualify them to provide continuing and…


Dec 22, 2019

स्त्रीरोग (Gynecology)

प्राय: महिलाहरूलाई मात्र देखा पर्ने रोगहरूलाई स्त्री रोग भनिन्छ जस्तै:- थुनिलो, पाठेघर खस्ने, मासीक धर्मको गडबडी आदी


Page 1 of 212