मानसीक रोग

मानसीक रोग
Dec 22, 2019

मानसीक रोग

दिमागी सन्तुलन बिगार्ने तथा रोगीलाई रोगको सिधा असर दिमागमा पर्न जाने खालको रोगलाई मानसीक रोग भनिन्छ। जस्तै:- छारे रोगरेबिज रोगपागलपन, आदी